Symposium 19 mei 2022 | Aalten

Achterhoekse
Circulaire
Economie

Regionale eiwitproductie
en mineralenkringloop
IN DE PRAKTIJK

Opening van de
meelwormboerderij

Presentaties en foto’s

De presentaties en foto’s zijn beschikbaar voor degene die de dag bezocht hebben.
Het paswoord voor toegang vindt u in uw e-mail.

Over het symposium

Wat is Achterhoekse Circulaire Landbouw

Om u te informeren over de nieuwste concepten en baanbrekende ontwikkelingen organiseren de stichting Biomassa en Winsect samen het symposium ‘Achterhoekse Circulaire Landbouw; Regionale eitwitproductie en mineralen kringloop: in de praktijk!’.

Op dit symposium krijgt u van  direct betrokkenen de laatste informatie over Achterhoekse innovaties zoals:

  • Het sluiten van de regionale minerale kringloop dankzij de productie en emissiearme  toepassing van de duurzame kunstmestvervanger Groene Weide Meststof.
  • De realisatie van een duurzame eiwittranisitie door een nieuwe, baanbrekende aanpak van de duurzame teelt van meelwormen, waardoor er op boerderij-niveau tegen een lage kostprijs kan worden geproduceerd.
  • De gebiedsgerichte aanpak voor het meer dan halveren van de agrarische stikstof emissies dankzij de kosteneffectieve en praktische stikstof monitor N-Emis.
  • de onderliggende nieuwe verdienmodellen en de winst ervan voor natuur, milieu  en beleid.

Hoofdonderwerpen

Regionale Eiwitproductie

Insecten bieden een interessant alternatief om met lokale reststromen bruikbare eiwitten te produceren. Dit biedt mogelijkheden om op een duurzamere manier eiwit te produceren. Insecten zijn koudbloedig en hebben een hogere voederconversie en minder landgebruik dan kippen en varkens.

Kringlooplandbouw

Bij Kringlooplandbouw worden stoffen die in een gebied worden geproduceerd, zoveel mogelijk nuttig gebruikt in dat gebied. Daarmee wordt geprobeerd import van minder-duurzame stoffen te beperken, bijvoorbeeld door het opwaarderen van dierlijke meststromen tot kunstmestvervanging.

Opening Meelwormenboerderij

Onderdeel van het symposium is de officiële opening van de unieke meelwormenkweek. Hiervoor werd een compleet nieuw kweeksysteem ontwikkeld met banden in plaats van bakken. Een wereldprimeur. Het maakt vergaande automatisering simpeler en verlaagt de kostprijs zover dat brede toepassing van insecteneiwit mogelijk wordt.

De ontwikkeling van het concept achter deze meelwormenkwekerij is mede tot stand gekomen met steun van Achterhoek Ambassedeurs

Programma

Ontdek het schema en de tijden van het evenement.

Locatie

Ontdek de locatie en route naar het evenement

Sprekers

Ontdek de achtergrond van de sprekers op het evenement

Partners

Ontdek de partners betrokken bij het evenement

een overzicht van de sprekers

Sprekers op het symposium

Diverse aansprekende namen komen spreken over uiteenlopende onderwerpen over Eiwitproductie of Kringlooplandbouw

Arnold van Huis

Prof. Dr. Ir. Arnold van Huis, Tropical entomologist Wageningen University en auteur Insects as Food and Feed 2017
Eiwit

Leo den Hartog

Prof. Dr. Leo den Hartog Director R&D Affairs Nutreco en hoogleraar circulaire economie Wageningen University
Kringloop

Arjan Prinsen

Innovator bij Groot Zevert Vergisting en tevens Melkveehouder. Aanjager van kringlooplandbouw in de Achterhoek
Kringloop

Henk Haaring

Oprichter van Dorset Group. Oprichter en directeur insectenproducent Winsect
Eiwit

Sander Peltenburg

Mede-oprichter van de Krekerij en Burgs Foods B.V., productie en vermarkting van smakelijke producten met insecteneiwit.
Eiwit

Carine van Vuure

Manager Nutrition & Regulatory Affairs bij Darling Ingredients
Eiwit

Hayo Canter Cremers

Dr. Canter Cremers is coördinator van Stichting Biomassa, manager Regiodeal Kunstmestvrije Achterhoek en directeur CC Advies.
Kringloop

Wilbert Menkveld

Director Technology & Innovation at Nijhuis SAUR Industries
Kringloop

Rolf Woolderink

Oprichter en directeur van viskweker Twentevis met kwekerijen in Twente en Groenlo.
Eiwit

Johan Temmink

Specialist Mest en Mineralen bij ForFarmers. Betrokken bij project Vruchbare Kringloop Achterhoek. Voorzitter Stichting Biomassa
Kringloop

Partners

Hartelijk dank voor jullie steun

Het symposium ACL is mede mogelijk gemaakt door projectfinanciering in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland dat mede gefinancierd is door het Europese Fonds voor Regionale ontwikkelingen, alsook de regiodeal projecten Kunstmestvrije Achterhoek en Duurzame Eiwitproductie Achterhoek, die mogelijk gemaakt zijn dankzij financiële bijdragen van de provincie Gelderland, Achterhoek Ambassadeurs en het ministerie LNV.

Locatie

Het symposium vindt plaats op de locatie van de Winsect meelwormenboerderij. Op en rondom de locatie is voldoende parkeergelegenheid.

Over ons

Het symposium Achterhoekse Circulaire Landbouw wordt georganiseerd door Stichting Biomassa en Winsect. 

Het evenement wordt via Regiodeal projecten mede ondersteund door Achterhoek Ambassadeurs

Contact

Voor vragen of opmerkingen over het symposium kunt u contact opnemen met:

Stichting Biomassa: [email protected]
Winsect: [email protected]

Adres: Barloseweg 24b, 7122 PV Aalten